Store

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Featured Plants


4 Seasons D-Cote โฟร์ซีซั่น ดีโค้ท ฉาบปรับผิวบาง

200 ฿800 ฿

ขนาด 5 กก. (4 กระป๋อง /กล่อง)
เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบปรับผิวแบบบาง ตกแต่งผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ ตกแต่งแนวตะเข็บหลังจากการถอดแบบของคอนกรีต อุดรูพรุนตามด  รูโพรงอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกลายงา
สี : สีขาว มีลักษณะข้นเหลว
ขนาดบรรจุ : 
5 กก. และ 25 กก.
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 

7421 Harbor View

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7422 Sea of Blue

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7423 Grace Harbor

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7424 Turquoise Depths

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7425 Make Waves

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7426 Sea Sharp

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7427 Baywater Blue

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7437 Sea of Midnight

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7438 Navajo Turquoise

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7439 Bountiful Blue

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7440 Swan Lake

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7441 Ocean Park

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7442 Fantasy Flight

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7443 Inner Peace

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7444 Odessa

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7453 Caribean Dream

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7454 Aqua Marine

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7455 Brookside

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7456 Aquavit

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7457 Pleasant View

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7458 Christopher Coast

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7459 Swim Team

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
https://lin.ee/4m8e90D
ติดต่อเจ้าหน้าที่

7460 Crystal River

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
https://lin.ee/4m8e90D
ติดต่อเจ้าหน้าที่

7461 Province Park

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7462 Cove Point

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7463 Bayfield

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7464 Glenwood Springs

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7465 Ripplin’Ridge

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7466 Aegean Aqua

฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7467 Aqua Allure

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

7468 Beckoning Breeze

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8309 Midnight in the Tropics

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8310 Shady Place

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8311 Roman Stone

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8312 Gothic Grey

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8313 Raw Steel

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8314 Wintry Sky

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8315 Grey Mist

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8316 First Frost

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8333 Moonless Sky

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8334 Wrapped in Twilight

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8781 Whispy Min

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8782 Biscuit Beige

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8783 Amber Tint

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8784 Vanilla Mist

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8785 Arizona Desert

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8786 Antique Lace

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8787 Latte Light

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8788 Buff Tint

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8789 Bountiful Beige

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8790 Beige Race Fever

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8791 Warm Cream

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8792 Sandilight

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8793 Gossamer Wings

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8794 White Hush

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8795 Mobe Pearl

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

8796 Swan Wing

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

KOBE F100 สีสเปรย์รองพื้นขาวด้าน

886 ฿ 755 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
ผลิตจากไนโตรเซลลูโลสเรซิ่น โมดิไฟด์ อัลขีด เรซิ่น และผงสีชนิดพิเศษ ให้ฟิล์มสีที่ขาวสว่าง แห้งไว และยึดเกาะได้ดีบน พลาสติก โลหะ ไม้ และวัสดุอื่นๆ
ขนาดบรรจุ : 400 ซีซี/กระป๋อง

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิืในการเปลี่ยนแปลงข้อมุลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

POLYURETHANE S-3000 ตราปลาฉลาม

550 ฿

ขนาดบรรจุ :  1 GL
เป็นโพลียูรีเทนชนิดที่แห้งแข็งโดยทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ เหมาะสำหรับพื้นไม้ภายในที่ไม่มีแดดส่องถึง ทาง่าย
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
  กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ

POLYURETHANE S-4000 ภายนอก ตราปลาฉลาม

170 ฿610 ฿

ขนาดบรรจุ : 1/4 GL , 1 GL
ชนิดของฟิล์มสี : เงา
เป็นโพลียูรีเทนชนิดที่แห้งแข็งโดยทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ เหมาะสำหรับพื้นไม้ภายในที่มีแดดส่องถึงเป็นบางเวลา ทาง่าย ให้ความเงางามสูง
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ

TOA 100 วอเตอร์ รีเพลแลนท์ กลอส

210 ฿3,000 ฿

ขนาด 1/4 GL 1 กล่อง มี 12 แกลลอน 
ขนาด    1  GL 1 กล่อง มี  6  แกลลอน 

เคลือบวัสดุให้เงางาม ป้องกันน้ำซึม ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่ และคราบสกปรกได้ดี
บริเวณที่ใช้ 
ผนังอาคาร ดาดฟ้าคอนกรีต อิฐ อิฐโชว์แนว หินล้าง ทรายล้าง หินโชว์ลาย หรือบริเวณที่ต้องการกำจัดเชื้อรา
อัตราการใช้งาน 30 ตร.ม./ 1 กล.(1เที่ยว)
ขนาดบรรจุ 1, 5, 25 ลิตร
สี ใส

ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

TOA 101 Decorplast ทีโอเอ เดเคอร์พลาส ฉาบปรับผิวแบบบาง

159 ฿690 ฿

ขนาด 4 กก. ขายเต็มกล่อง 1 กล่องมี 4 ถัง ราคาต่อถัง 203 บาท
ขนาด 20 กก. ขายขั้นต่ำ 5 ถัง
เหมาะสำหรับใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ในงานฉาบปรับแบบบาง ตกแต่งผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบตกแต่งแนวตะเข็บหลังจากถอดแบบของคอนกรีต อุดรูพรุนตามด รูโพรงอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกลายงา
อัตราการใช้งาน : 1 กก./ ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 4 กก. (1 แกลลอน) / 20 กก. (5 แกลลอน)
สี : ขาว , เทา 
สินค้าสังลงลัง 4 แกกลอน/ลัง 
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 102 D-Cote ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูป

265 ฿1,090 ฿

ขนาด    5 กก. 1 กล่อง มี 4 ถัง 
ใช้สำหรับงานฉาบปรับผิวบางบนผนังอาคาร ฝ้าเเละเพดาน เพื่อซ่อมแซ่มแก้ไขรอยเเตกร้าวขนาดเล็ก รอยแตกลายงา รูโพรงอากาศ รูพรุนตามด ทำให้ฉาบดูเรียบเนียน ฉาบปิดผิวเม็ดทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
อัตราการใช้งาน : 1 กก./ ตร.ม. (ความหนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5กก. / 20 กก.
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 110 Skim Cote Smooth ปูนฉาบบางชนิดผง

249 ฿289 ฿

สั่งซื้อขั้นต่ำ 10 ถุง
บริเวณที่ใช้ ตกแต่งผิวคอนกรีต แนวตะเข็บหลังจากถอดแบบ อุดรูพรุนตามด รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกลายงา

อัตราการใช้งาน 1 กก./ ตร.ม. (ความหนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ 20 กก.
สี ขาว, เทา 
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

TOA 111 Motarplast น้ำยาผสมปูนฉาบ

280 ฿1,550 ฿

ขนาด 5 ลิตร 1 กล่องมี 6 แกลลอน 
เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำยา เพื่อช่วยเพิ่มการลื่นไหลตัวของปูนซีเมนต์และทรายที่ผสมกัน
ซึ่งจะได้มอร์ตาร์ที่มีคุณภาพสูง สำหรับงานก่ออิฐมอญ อิฐบล็อก งานฉาบปูนตกแต่งผิว

ปริมาณการใช้งาน : TOA 111 ปริมาณ 1 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 13 – 15 ถุง (บรรจุ 50 กิโลกรัม ต่อ ถุง)
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร ต่อแกลลอน และ 25 ลิตรต่อถัง

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 112 Super Bond น้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่

180 ฿4,269 ฿

เป็นน้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ให้ยึดเกาะกันได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน เหมาะกับการฉาบซ่อมตกแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย หรือปรับผิวคอนกรีตให้เรียบได้ระดับ
ขนาดบรรจุ : 1  , 5 และ 25 ลิตร
ขนาด 1 ลิตร ( 12 แกลลอน/ลัง)
ขนาด 5 ลิตร ( 6 แกลลอน/ลัง)
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 113Microkillน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ

120 ฿2,960 ฿

ขนาด 1 ลิตร ( 12 แกลลอน /ลัง)
ขนาด 5 ลิตร ( 6  แกลลอน /ลัง)
ใช้ในการฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำที่อยู่บนผนังอาคารหรือบนฟิล์มสีเก่า ทั้งภายในเเละภายนอกอาคาร เป็นสูตรน้ำจึงไม่มีกลิ่นฉุนและไม่เป็นพิษต่อสิ่งเเวดล้อม
บริเวณที่ใช้ : ผนังอาคาร ดาดฟ้าคอนกรีต อิฐ อิฐโชว์แนว หินล้าง ทรายล้าง หินโชว์ลาย หรือบริเวณที่ต้องการกำจัดเชื้อรา
อัตราการใช้งาน : 30 ตร.ม./ 1 กล.(1เที่ยว)
ขนาดบรรจุ : 1, 5, 25 ลิตร
สี : ใส
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 200 Flooring plus น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สูตรน้ำ

186 ฿4,495 ฿

ขายเต็มกล่อง 
ขนาด 1 ลิตร 1 กล่องมี 12 กระป๋อง 
ขนาด 5 ลิตร 1 กล่องมี  6 กระป๋อง

เคลือบผิววัสดุให้เงางาม ป้องกันน้ำซึม ป้องกันการเกิดเื้อรา คราบตะไคร่และการทำความสะอาดยากของพื้นผิว เช่น หินทราย หินธรรมชาติ กระเบื้องเครื่องดินเผา  ผนังปูนคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ ไม้ ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์

ปริมาณการใช้งาน : 8-10 ตารางเมตร/ ลิตร / เที่ยว (ปริมาณการใช้งาน และจำนวนเที่ยวขึ้นอยู่กับการดูดซึม ความพรุนและความหยาบของพื้นผิว)
จำนวนบรรจุ : 1 และ 5 แกลลอน
สี : เป็นของเหลวสีขาวน้ำนม เมื่อฟิล์มเเห้งจะใสไม่มีสี

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 201 Roofseal อะคริลิกกันซึม

230 ฿1,000 ฿

บริเวณที่ใช้ ดาดฟ้า,ระเบียง,รางระบายน้ำ,หลังคาเมทัลชีท หลังคาลอนคู่ ผนังคอนกรีต
อัตราการใช้งาน :  1 กก./1 ตร.ม.(3 รอบ)
ขนาด : 1 กก. , 4 กก.
สี : เทา , ขาว , เขียว , น้ำตาล , น้ำเงิน
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 201 Roofseal อะคริลิกกันซึม

225 ฿1,000 ฿

บริเวณที่ใช้ ดาดฟ้า,ระเบียง,รางระบายน้ำ,หลังคาเมทัลชีท หลังคาลอนคู่ ผนังคอนกรีต
อัตราการใช้งาน 1 กก./1 ตร.ม.(3 รอบ)
ขนาดบรรจุ : 1 กก. , 4 กก.
สี : เทา , เทาเข้ม , ขาว , เขียว , น้ำตาล , น้ำเงิน
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 201 Roofseal อะคริลิกกันซึม 20 กก.

3,790 ฿4,585 ฿

บริเวณที่ใช้ ดาดฟ้า,ระเบียง,รางระบายน้ำ,หลังคาเมทัลชีท หลังคาลอนคู่ ผนังคอนกรีต
อัตราการใช้งาน 1 กก./1 ตร.ม.(3 รอบ)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : เทา , ขาว , เทาเข้ม , เขียว , น้ำตาล , น้ำเงิน
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 211 Concrete Plus น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต

189 ฿1,020 ฿

ขนาด 5 ลิตร  1 กล่อง มี 6 แกลลอน 
ขนาด 25 ลิตร ขายขั้นต่ำ 5 ถัง

 • ช่วยให้คอนกรีตแน่นขึ้น ป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้าไปในเนื้อคอนกรีต และป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต
 • ช่วยทำให้เทคอนกรีตง่ายขึ้น
 • เหมาะกับงานดาดฟ้า ห้องน้ำ ห้องใต้ดิน สระว่ายน้ำ แท้งค์น้ำ บ่อน้ำ

จำนวนบรรจุ : 5 ลิตร และ 25 ลิตร

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง

กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 213 Water Repellentน้ำยาทากันซึมสูตรน้ำ

265 ฿5,390 ฿

บริเวณที่ใช้ : ผนังอาคาร ดาดฟ้าคอนกรีต อิฐ อิฐโชว์แนว หินล้าง ทรายล้าง หินโชว์ลาย หรือบริเวณที่ต้องการกำจัดเชื้อรา
อัตราการใช้งาน : 1 กล./ 20 ตร.ม.(1 เที่ยว)  ขึ้นอยู่กับความพรุน และการดูดซึมของพื้นผิว
ขนาดบรรจุ : 1/4 กล. , 1 กล.
สี : ใส
ขนาด 1/4 GL : 12 แกลลอน /กล่อง
ขนาด   1   GL :  6  แกลลอน /กล่อง
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 214 Water Repellent น้ำยากันตะไคร่ สูตรน้ำมัน

250 ฿4,690 ฿

ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่สวยงามและการทำความสะอาดยากของพื้นผิว เช่น อิฐโชว์แนว หินล้าง ทรายล้าง เป็นต้น ป้องกันการดูดซึมน้ำและความชื้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำสูงสุดและสามารถทาสีทับได้
ปริมาณการใช้งาน : 1 แกลลอนต่อพื้นที่ 15-20 ตารางเมตร
ปริมาณการใช้งานขึ้นอยู่กับการดูดซึมและความพรุนของพื้นผิว
ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน (0.95 ลิตร) และ 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)
ขนาด 1/4 GL :  12 แกลลอน /กล่อง
ขนาด  1  GL  :  6 แกลลอน /กล่อง
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 302 Sealant อะคริลิกอุดโป๊วชนิดยืดหยุ่น

339 ฿1,100 ฿

มีคุณสมบัติในการยืดหดตัวได้ดี สามารถขยายตัวตามสภาพรอยแตกของพื้นผิวได้ เหมาะสำหรับรอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือรอยต่อของงานก่อสร้างที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง
บริเวณที่ใช้ : ผนังคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ไม้  วงกบ หน้าต่าง
อัตราการใช้งาน : 100 มล./ 1 ม. (ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ : 1/4 กล. ,1 กล.
สี : ขาว
ราคารวมภาษี ส่งฟรี กทม.-ปริมณฑล
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 303 Acrylic Sealant อะคริลิกอุดโป๊ว

52 ฿ 40 ฿

เป็นวัสดุยาแนวรอยต่อประเภทอะริลิก ให้ความยืดหยุ่นสูง ช่วยปกป้องแนวรอยต่อจากสภาพอากาศได้ดี สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายประเภท เช่น ปูน ไม้ คอนกรีต
อัตรการใช้งาน : 100 มล./ 1 ม (ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA 7IN1 Future Color Supersealer สูตรน้ำมัน สีรองพื้นปูนเก่า

3,000 ฿

เป็นสีรองพื้นสำหรับงานปูนชนิดผสมผงสี ผลิตจาก อะคริลิก เรซิน ชนิดพิเศษ  100 เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัติของสีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันด่างจากเนื้อปูน ช่วยให้สีทับหน้าไม่เกิดคราบเกลือ และช่วยเพิ่มการเกาะระหว่างพื้นผิวกับสีทับหน้าได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับสีรองพื้นทั่วไป
ขนาดบรรจุ : 15 L
เกรด : Ultra Premium
ราคารวมภาษี ส่งฟรี กทม.-ปริมณฑล

TOA Acrylic Filler สีโป๊วผนัง

95 ฿495 ฿

สามารถใช้อุดโป๊วรอยแตกร้าวลายงา รูพรุนตามด สามารถขัดตกแต่งได้ง่าย มีการยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวปูน คอนกรีต เหมาะสำหรับใช้อุดโป๊ว ตกแต่งรอยแตกร้าวของผนังปูนหรือรอยต่อ หัวตะปู ตะเข็บไม้ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
สี : ครีมข้นสีขาว
ขนาด : 1/8 , 1/4 และ 1 แกลลอน
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องล่วงหน้า

TOA Decking Stain ชนิดด้าน สำหรับภายนอก

2,700 ฿

ช่วยป้องกันเนื้อไม้จากรังสียูวีได้ดีเยี่ยม ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการขูดขีด ป้องกันน้ำซึมได้ดี มีส่วนผสมของสารป้องกันเชื้อราและแมลงกัดกินไม้ ทาง่าย ขึ้นฟิล์มไว ให้ฟิล์มสีด้านดูเรียบเนียน

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน
ราคารวมภาษี แต่ไม่รวมค่าขนส่ง

TOA FAST BOND กาวพลังตะปู 320g

105 ฿ 85 ฿

กาวพลังตะปู อเนกประสงค์ คุณภาพสูง ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ สำหรับการก่อสร้าง ติดแน่น แห้งไว สูตรโซลเว้นท์ มีคุณสมบัติ แห้งเร็ว มีพลังการยึดติดสูง ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ สำหรับการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง ติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Fiber Mesh ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรงสำหรับกันซึม

209 ฿3,700 ฿

ขนาด  8 นิ้ว x 10 เมตร 1 กล่อง มี 4 ม้วน 
ขนาด 1 เมตร x 10 เมตร 1 กล่อง มี 5 ม้วน 

ใช้สำหรับเสริมความเเข็งแรงให้กับวัสดุกันซึมทุกประเภท ช่วยป้องกันกาฉีกขาดจากการเคลื่อนไหวของรอยต่อโครงสร้าง หรือรับแรงเสียดสีจากการสัญจรบนผิวกันซึม

ขนาดบรรจุ : ขนาดหน้ากว่าง 1 เมตรยาว 10 เมตร , ขนาดหน้ากว้าง 8 นิ้วยาว 10 เมตร
ลักษณะ : ตาข่ายสี่เหลี่ยมสีขาว

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Fibercement Shield ชนิดกึ่งเงา แบบทึบแสง

990 ฿

ผลิตจาก อะคริลิก เรซิน แท้ 100 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสำหรับไม้ฝาสำเร็จรูป หรือไฟเบอร์ซีเมนต์ ฟิล์มสีทนต่อสภาพด่างจากพื้นผิวได้ดี นอกจากนี้ เนื้อสียังซึมลึกช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวไม้ฝาสำเร็จรูปได้ดีเยี่ยม

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน
ชนิด : ไม้เทียม-ไม้ฝา
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง

TOA Floorseal ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น 20 กก.

2,568 ฿ 1,900 ฿
ขายขั้นต่ำ 5 ถุง
การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานกันซึมทั้งภายในและภายนอก ทาก่อนปูกระเบื้องห้องน้ำ ดาดฟ้า ระเบียง ถังเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สระว่ายน้ำ รางระบายน้ำ ห้องใต้ดิน ผนังกันดิน ช่องลิฟท์ และอุโมงค์
อัตราการใช้งาน : 1.5 กก. / 1 ตรม.( 2 ชั้น)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Floorseal ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น 4 กก.

645 ฿ 495 ฿
การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานกันซึมทั้งภายในและภายนอก ทาก่อนปูกระเบื้องห้องน้ำ ดาดฟ้า ระเบียง ถังเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สระว่ายน้ำ รางระบายน้ำ ห้องใต้ดิน ผนังกันดิน ช่องลิฟท์ และอุโมงค์
อัตราการใช้งาน : 1.5 กก. / 1 ตรม.( 2 ชิ้น)
ขนาดบรรจุ : 4 กก.
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Gold Enamel สีทองคำสูตรน้ำมัน

195 ฿3,625 ฿

ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ผสมผงทองคำเกรดพิเศษ ใช้งานง่าย แห้งไว ให้สีทองโดดเด่น แวววาว มีความคงทนต่อสภาพอากาศภายนอกและรังสียูวี ฟิล์มสีสามารถเช็ดล้างได้ง่าย
ใช้สำหรับตกแต่งภายนอกและภายใน สามารถทาทับสีน้ำมันเก่าได้ เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก
ขนาดบรรจุ : ½ ไปท์ , ¼ แกลลอน , 1 แกลลอน
สี : สีทองสวิส , สีทองยุโรป
เฉดสีขึ้นอยู่กับการรองพื้น
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขออสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องล่วงหน้า

TOA LA-22S กาวลาเท็กซ์

315 ฿729 ฿

(ขายยกกล่อง)
ยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน ไม่ผสมสารปรอท ตะกั่ว ไม่ทิ้งคราบสกปรกเมื่อแห้ง เหมาะสำหรับงานอเนกประสงค์ทั่วไป ที่มีพื้นผิวเป็นรูพรุน เช่น ติดผนึกกระดาษ วอลเปเปอร์ งานไม้ งานผ้า
ข้อมูลทางเทคนิค : 1 ตารางเมตร ต่อ กาวลาเท๊กซ์ 1 กิโลกรัม
ขนาดบรรจุ : ต่อกล่อง
– 4 ออนซ์  (24 ขวด) ,  – 8 ออนซ์ (24 ขวด)
– 16 ออนซ์ (12 ขวด) , – 32 ออนซ์ (12 ขวด/กล่อง)
– 1.8 กก. (4 กล.) ,       – 10 กก. (10 กก)
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA LA-35A กาวลาเท็กซ์สำหรับงานไม้ปาร์เก้

109 ฿629 ฿

กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ คุณภาพสูง สำหรับงานไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ ผสมสารป้องกันเชื้อรา ไร้สารประกอบและสารตะกั่ว เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ งานฝีมือ งานไม้ต่างๆ และงานอเนกประสงค์ทั่วไป
ขนาด : 1 กก. และ 10 กก.
ข้อมูลทางเทคนิค : 1 ตารางเมตร ต่อ กาวลาเท็กซ์ 1 กิโลกรัม
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง

กรุณาเช็คสินค้าก่อนซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA LACQUER T-5500 แลกเกอร์ ชนิดด้าน

289 ฿4,200 ฿

แลคเกอร์คุณภาพดี ฟิล์มสีแห้งเร็ว ใช้งานได้ง่าย ทนานต่อแรงขูดขีด มีการยึดเกาะระหว่างชั้นดีเยี่ยม ฟิล์มสีแข็งแรง เงางาม มีทั้งชนิดเงาและชนิดด้าน
ยีห้อ ฺทีโอเอ TOA
จำนวนบรรจุ : ¼ , 1 , 5 แกลลอน
เกรด : Premium
ราคารวมภาษี  ส่งฟรี

TOA LACQUER แลกเกอร์เงา T-5000

275 ฿3,990 ฿

แลคเกอร์คุณภาพดี ฟิล์มสีแห้งเร็ว ใช้งานได้ง่าย ทนานต่อแรงขูดขีด มีการยึดเกาะระหว่างชั้นดีเยี่ยม ฟิล์มสีแข็งแรง เงางาม มีทั้งชนิดเงา่และชนิดด้านขนาดบรรจุ 1 แกลลอน
ยี่ห้อ ทีโอเอ TOA
จำนวนบรรจุ : ¼ กล. , 1 กล. , 5 กล.
เกรด : Premium
ราคารวมภาษี ส่งฟรี

TOA LOFT ทีโอเอ ลอฟท์ ปูนฉาบขัดมัน

2,290 ฿2,549 ฿

ส่งฟรี
ทนทาน ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว ไร้กลิ่นฉุน
เหมาะสำหรับตกแต่งภายใน ที่ต้องการสไตลล์อฟท์ใชได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีด อิฐบล๊อก
กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น
ชนิดของฟิล์มสี : ปูนฉาบสำเร็รูป
จำนวนบรรจุ : 1 ชุด (10 กก.)
ประกอบด้วย : TOA  Loft ทับหน้า 2 ถัง , TOA Loft clear 1 ถัง
 เกรียงปาด 2 อัน ,  ลูกกลิ้ง 2 อัน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Moisture Guard น้ำยารองพื้นปูน 5 ลิตร

1,115 ฿ 859 ฿

เป็นน้ำยาประเภท โมดิฟายด์ไซเลน ไซล็อกเลน สูตรน้ำ มีประสิทธิภาพในการป้องกันความชื้นสูง มีลักษณะสีขาวเหมือนน้ำนม แทรกซึมได้ดี ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง และสีทับหน้า ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้า เหมาะสำหรับบริเวณชายล่างของอาคาร
สี : สีขาว
ปริมาณการใช้งาน : 1 แกลลอน (5 ลิตร) ต่อ 30-35 ตารางเมตรต่อ 1 เที่ยว

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA POLYURETHANE 1K T3000โพลียูรีเทน สูตรน้ำมันระบบ1ส่วน

420 ฿1,520 ฿

เหมาะสําหรับพื้นไม้ภายในที่ไม่มีแดดส่องถึง ทาง่าย ให้ความเงางามสูง ทนทานต่อการขุดขีด ทนทานต่อการขัดถู และ ทนต่อการกระแทกได้ดี ทนต่อกรด-ด่าง สารเคมี ได้ดีเยี่ยม เหมาะสําหรับงานไม้ภายในทุกชนิด เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้สนามกีฬาในร่ม และ เฟอร์นิเจอร์ไม้
จำนวนบรรจุ : 1/4 และ 1 แกลลอน

ชนิด : พื้นไม้
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Polyurethane 2K T8800-T8888 ภายใน ชนิดด้าน

950 ฿3,269 ฿

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ปาร์เก้ ระบบ 2 ส่วน  เหมาะสำหรับงานเคลือบผิวไม้ภายในทุกชนิด เช่น พื้นไม้ปาร์เก้
พื้นฟลอร์ลีลาศ ลานโบว์ลิ่ง พื้นกีฬาในร่ม บันไดไม้ ราวบันได และเฟอร์นิเจอร์ไม้
จำนวนบรรจุ : ¼ , 1 แกลลอน
ชนิด : พื้นไม้
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Polyurethane Sealant วัสดุอุดรอยต่อ 600 ml.

369 ฿ 289 ฿

บริเวณที่ใช้ : รอยต่อผนังสำเร็จรูป, พรีเคส รอยต่อพื้นคอนกรีต แนวรอยต่อไม้ฝา ไฟเบอร์ซีเมนต์ วงกบประตู หน้าต่าง อลูเนียม รอยปริแตกของตัวอาคาร
อัตราการใช้งาน : 100 มล./ 1 ม. (ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาด : 600 มล.
ขนาดบรรจุ : 20 หลอด/กล่อง
สี : เทา,ขาว
หน่วย : หลอด
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Premiumtile กาวซีเมนต์ ทีโอเอพรีเมียมไทล์

696 ฿ 539 ฿

สั่งซื้อขั่นต่ำ 30 ถุง
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง
ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร
ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ

สินค้ารวมภาษี
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Protile กาวซีเมนต์ โปรไทล์

182 ฿ 139 ฿

สั่งซื้อขั้นต่ำ 30 ถุง
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง
ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร

 • ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
 • ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60×60 ซม.
 • ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
 • ปูพื้นหินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ ภายในอาคารอ

ราคารวมภาษี
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA PU Sealant วัสดุอุดรอยต่อ ขนาด 310 มล.

235 ฿2,520 ฿

บริเวณที่ใช้ รอยต่อผนังสำเร็จรูป, พรีเคส รอยต่อพื้นคอนกรีต แนวรอยต่อไม้ฝา ไฟเบอร์ซีเมนต์ วงกบประตู หน้าต่าง อลูเนียม รอยปริแตกของตัวอาคาร
อัตราการใช้งาน 100 มล./ 1 ม. (ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาด :  310 มล.
ขนาดบรรจุ : 12 หลอด/กล่อง

สี : เทา, ขาว
หน่วย : หลอด
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

 

TOA PU Waterproof โพลียูรีเทนกันซึม

1,320 ฿6,400 ฿

ขนาด   5  กก. 1 กล่อง    มี 4 ถัง
ขนาด 20 กก. สั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ถัง

เหมาะสำหรับทาเคลือบผิว คอนกรีต ทากันน้ำรั่วซึม สำหรับหลังคาดาดฟ้า มีความยืดหยุ่นตัวสูง 800 เปอร์เซ็นต์ ไร้รอยต่อ กันน้ำรั่วซึม 100 เปอร์เซ็นต์ ช่วยปกปิดรอยแตกร้าวของคอนกรีต สามารถทนต่อแสงแดด ทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง

สี : สีขาว , สีเทา
ขนาดบรรจุ :  4 กิโลกรัม / 1 ถัง (1 GL.)  , 20 กิโลกรัม / 1 ถัง (5 GL.)
ปริมาณการใช้งาน : 2 กก./ ตร.ม./รองพื้นและทับหน้า 2 เที่ยว (ความหนา 1 มม.)

ราคารวมภาษี ส่งฟรี
เฉดสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการพิมพ์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Quick Primer ควิก ไพรเมอร์

595 ฿2,850 ฿
สีรองพื้นสูตรน้ำมันชนิดผสมผงสี เหมาะสำหรับงานรองพื้นผนังปูน ผลิตจาก
อะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ มีประสิทธิภาพในการป้องกันด่างจากเนื้อปูนได้ทันที หลังจากทิ้งให้ปูนแห้ง
เพียง 2 วัน ช่วยให้สีทับหน้าไม่เกิดคราบเกลือ
ขนาดบรรจุ : 1 และ 5 แกลลอน
เกรด : Premium
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง

TOA Rebar Anchoring อีพ็อกซี่เสียบเหล็ก

269 ฿2,879 ฿

ขนาด 1 กก. 1 กล่องมี 12 เซ็ต
ขนาด 2 กก 1 กล่องมี   6 เซ็ต
ใช้สำหรับยึดเหล็กเสียบโครงสร้าง สำหรับงานอุดรูและช่องว่างต่างๆ ซ่อมรอยแตกบิ่นตามขอบมุม ยึดติดสลักเกรียว เสียบเหล็ก
บรรจุ 2 ขนาด
: 1 กก. และ  2 กก.
ส่วน A : สีขาวเทา    ส่วน B : สีเทาดำ
การใช้งาน : 1.7  กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 mm
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Roofseal SunBlock อะคริลิกกันซึมรุ่นกันความร้อน

990 ฿4,900 ฿

ขนาด 4 กก.  1 กล่องมี 4 กระป๋อง 
ขนาด 20 กก. ขายขั้นต่ำ 2 ถัง 

ใช้ในการ : เคลือบผิวกระสวยยานอวกาศ เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ สำหรับพื้นดาดฟ้า หลังคา อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม โดยพ่นหรือทาบนผิวทั้งที่เป็นคอนกรีต หลังคาเหล็ก กระเบื้องลอนคู่ ระเบียง
ขนาดบรรจุ : 4/20 กก.
สี : สีขาว,สีเทา,สีเขียว,สีครีม

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Silicone Sealant GP ซิลิโคนชนิดกรด

82 ฿899 ฿

เป็นซิลิโคนชนิดกรด ยืดหยุ่นตัวสูง แห้งตัวที่อุณหภูมิห้อง ยึดติดกับพื้นผิวและวัสดุก่อสร้างหลายประเภท เช่น กระจก อลูมิเนียมอะโนไดซ์ มีเสถียรภาพสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศ
บริเวณที่ใช้ : ผนังคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ไม้ วงกบ หน้าต่าง
อัตราการใช้งาน : 100 มล./ 1 ม. (ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาด(หลอด) : 280 มล. 
ขนาดบรรจุ : 12 หลอด/กล่อง
สี :ขาว, ใส, เทา, ดำ
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Silicone Sealant HP ชนิดไม่เป็นกรด

161 ฿ 125 ฿

เหมาะสำหรับงานยาแนวกันการรั่วซึม และงานยึดติดในงานทั่วไป โดยกาวจะทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ ทำให้เกิดการแห้งตัว มีความทนทาน และยืดหยุ่นสูง
อัตรการใช้งาน : 100 มล./ 1 ม. (ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว, ใส, เทา, ดำ
หน่วย : หลอด
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA SKIM COAT สกิมโค้ทสีขาว

321 ฿ 250 ฿

ขนาดบรรจุ : 20 Kg.
สั่งซื้อขั้นต่ำ 30 ถุง ไม่รวมค่าขนส่ง

 • ฉาบแต่งบางปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุนตามด ผิวเม็ดทราย รอยตะเข็บแบบเพื่อผิวเรียบเนียน
 • ฉายลื่น จัดง่าย ไม่เปลืองแรง
 • ยึดเกาะ กับพื้นผิว และสีทับหน้า ได้ดี
 • ประหยัดสี ที่ใช้ในการทา
 • ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน

ราคารวมภาษี 
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิืในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA SKIM COAT สกิมโค้ทสีเทา

268 ฿ 210 ฿

ขนาดบรรจุ : 20 Kg.
สั่งซื้อขั้นต่ำ 30 ถุง ไม่รวมค่าขนส่ง
ฉาบแต่งบางปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุนตามด ผิวเม็ดทราย รอยตะเข็บแบบเพื่อผิวเรียบเนียน

 • ฉายลื่น จัดง่าย ไม่เปลืองแรง
 • ยึดเกาะ กับพื้นผิว และสีทับหน้า ได้ดี
 • ประหยัดสี ที่ใช้ในการทา
 • ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน

ราคารวมภาษี  ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA SMART TAPESEAL BM สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม

189 ฿5,100 ฿

1 กล่อง มี 12 ม้วน

ใช้สำหรับปิดรอยต่อและซ่อมแซม เพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านบริเวณหลังคาและรอยแตกร้าวในงานอาคาร

 • ป้องกันการรั่วซึมผ่านของน้ำได้ 100 เปอร์เซ็นต์
 • ทนต่อแสงแดด รังสี uv และฝนได้ดี ไม่กรอบแตกง่าย
 • เนื้อเทปเหนียว ต้านทานแรงฉีกขาดได้ดี ทาสีทับได้
 • สามารถยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภทเช่น กระเบื้อง รางน้ำ ท่อพีวีซี

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Supertile กาวซีเมนต์ ทีโอเอซุปเปอร์ไทล์

209 ฿ 159 ฿

สั่งซื้อขั้นต่ำ 30 ถุง
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง
ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร
ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ

สินค้ารวมภาษี
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA VARNISH T-8000 ชนิดเงา สำหรับภายใน

250 ฿675 ฿

เหมาะสําหรับงานโครงสร้างไม้ภายใน เช่น บ้านไม้ และ เรือไม้แบบต่างๆ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้
ยีห้อ : TOA
ขนาดบรรจุ 1/4 แกลอน และ 1 แกลลอน
ราคารวมภาษี  ส่งฟรี

TOA VARNISH T-9000 ชนิดด้าน สำหรับภายใน

250 ฿800 ฿

เหมาะสําหรับงานโครงสร้างไม้ภายใน ผนังไม้ ประตูไม้ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้
จำนวนบรรจุ : 1/4 และ 1 แกลลอน
ราคารวมภาษี ส่งฟรี

TOA VARNISH T-9500 ชนิดเงา สำหรับภายนอก

190 ฿500 ฿

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างไม้ภายในและภายนอก เช่น บ้านไม้ และ เรือไม้แบบต่างๆ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ (ไม่เหมาะสำหรับพื้นบ้าน และพื้นบันได)
จำนวนบรรจุ : 1/4 และ 1 แกลลอน
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง

TOA WALLTEX สีเท็กซ์เจอร์ผสมสำเร็จรูปพร้อมใช้

1,700 ฿ 1,370 ฿

สร้างสรรค์ลวดลายด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย ปกปิดความบกพร่องของพื้นผิว
ใช้งานง่ายไม่ต้องผสมน้ำ เนื้อสีขาวประหยัดสีทับหน้า
ขนาดบรรจุ 26 กก.
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

TOA WaterBlocโพลิเมอร์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง

800 ฿3,500 ฿

ขนาด 4 กก.  1   กล่อง มี 4 ถัง 
ขนาด 20 กก. ขายขั้นต่ำ 5 ถัง

บริเวณที่ใช้ พื้น และผนังห้องน้ำ ก่อนการปูกระเบื้องห้องใต้ดิน ช่องลิฟท์ อุโมงค์ อ่างเก็บน้ำ รางระบายน้ำ คอนกรีต ส่วนซักล้าง ระเบียง ทางเดิน โดยใช้ทาก่อนปูกระเบื้อง
อัตราการใช้งาน  : 1 กก./ 1 ตร.ม.(2 ชั้น)
ขนาดบรรจุ : 4 กก. , 20 กก.
สี : ขาว

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

TOA Wood Preservative น้ำยารักษาเนื้อไม้ ชนิดใส

1,320 ฿

น้ำยารักษาเนื้อไม้ เกรดพรีเมี่ยม ทีโอเอ วู้ดพรีเซอร์เวทีฟ มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยปกป้องเนื้อไม้จาก เชื้อรา ปลวก มอด มด แมลงกัดกินไม้ทุกชนิด ช่วยยืดอายุการใช้งานและป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้
ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน
ชนิด : ผนังไม้
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง

TOA Wood Stain Matt ชนิดด้าน สีย้อมไม้

595 ฿2,315 ฿

สีย้อมไม้แบบโชว์ลายไม้ชัดเจนตามธรรมชาติ ทนต่อความชื้น ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอุลตร้าไวโอเลต เช็ดล้าง ทำความสะอาดได้ง่าย
จำนวนบรรจุ : 1/4 และ 1 แกลลอน
ชนิด : ผนังไม้
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าส่ง

TOA โฟร์ซีซั่นส์ สีเคลือบเงา

200 ฿819 ฿

เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะผิวมัน โลหะผสม หรือพื้นไม้ ที่ผ่านการรองพื้น อย่างเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ขนาด :  ¼ กล. และ 1 กล.
ราคารวามภาษี ไม่รวมขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

 

กระดาษทรายหน้าแดงกลมหลังสักหลาด4นิ้วปลาฉลาม

500 ฿

ราคาขายยกกล่อง (96 แผ่น)
เบอร์ : 40 , 60 , 80 , 100 , 120
ขนาด : 4 นิ้ว
หน่วย : กล่อง (96 แผ่น)
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง

ซีเมนต์กันซึม TOA 237 Cement Membrane Set

1,498 ฿ 1,150 ฿

สั่งซื้อขั้นต่ำ 5 set
บริเวณที่ใช้ : พื้นห้องน้ำ ดาดฟ้า ระเบียง ก่อนปูกระเบื้อง ช่องลิฟท์ อุโมงค์ อ่างเก็บน้ำคอนกรีต สระว่าย สวนดาดฟ้า คอนกรีต ระเบียง

อัตราการใช้งาน : 1 กก./ 1 ตร.ม. (2 ชั้น)
สี : ขาว
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา

1,059 ฿5,100 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด : ¼ , 1  และ 5 กล.
ขนาดบรรจุ : (¼ กล. = 12 กป./กล่อง) และ (1 กล. = 4 กป./กล่อง)
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน

1,057 ฿5,100 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด : 1 กล. และ 5 กล.
ขนาดบรรจุ(1กล.) : 4 กล./กล่อง
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา

1,090 ฿3,900 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด : 1 กล. และ 2.5 กล.
ขนาดบรรจุ(1กล.) : 4 กล./กล่อง
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน

1,000 ฿3,940 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด : 1 กล. และ 2.5 กล.
ขนาดบรรจุ(1กล.) : 4 กป./กล่อง
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส สีน้ำอะคริลิก สําหรับทาฝ้าเพดาน

1,057 ฿3,800 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด : 1 กล. และ 2.5 กล.
ขนาดบรรจุ(1กล.) : 4 กป./กล่อง
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ซุปเปอร์ชิลด์ สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา

1,275 ฿6,200 ฿

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตร้าพรีเมี่ยม ผลิตจากอะคริลิกเกรดพิเศษให้การยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม ป้องกันสีลอกเป็นฝุ่นผง ป้องกันการกัดกร่อนจากมลภาวะเป็นพิษ ทนทานการขัดถู ป้องกันคราบด่างและเกลือ ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
ขนาด : 1 กล. และ 5 กล.
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ซุปเปอร์ชิลด์ สีน้ำอะคริลิก ชนิดเนียน

1,050 ฿5,070 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด : 1 กล. และ 5 กล.
ขนาดบรรจุ 1กล. :  4 กล./กล่อง
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ซุปเปอร์ชิลด์ อะควา กลอส สีรองพื้นสูตรน้ำ

397 ฿5,400 ฿

สีรองพื้นซุปเปอร์ชิลด์ อะควา กลอส ไพร์เมอร์ เป็นสีรองพื้นที่ผลิตจากอะคริลิกเรซิน และมีผงซิงค์ฟอสเฟต มีคุณสมบัติยึดเกาะได้ดีบนคอนกรีต เหมาะสำหรับใช้รองพื้น
ขนาด :  ¼ กล. และ 1 กล.
ขนาดบรรจุ :
¼ กล. : 12 กป./กล่อง
1 กล. : 4 กป./กล่อง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

 

ซุปเปอร์ชิลด์ อะควา กลอส สีเคลือบเงา สูตรน้ำ

335 ฿4,500 ฿

ขนาด :  ¼ กล. และ 1 กล.
ขนาดบรรจุ :
¼ กล. : 12 กป./กล่อง
1 กล. : 4 กป./กล่อง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

ซุปเปอร์ชิลด์ เดคคอร์ เอฟเฟค โค้ท

2,769 ฿ 2,215 ฿

สีสำหรับสร้างลวดลายแทนวอลล์เปเปอร์ เพื่อเนรมิตลวดลายให้โดดเด่น สวยงามไร้รอยต่อ
ขนาด :  1 แกลลอน
สี :  G002 สีทอง |G003 สีทองเขียว |G004 สีทองแดง |S002 สีเงิน
ราคารวมภาษี ส่งฟรี
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

 

 

ซุปเปอร์ชิลด์ เพิร์ล เอฟเฟค

4,173 ฿ 3,339 ฿

สีพ่นประกายเหลือบมุกสูตรน้ำ อัลตร้าพรีเมี่ยมเกรด เฉดสีสวยงาม คงทน สร้างความหรูหราให้กับผนัง เหมาะกับงานตกแต่งภายใน
เฉดสี : 0S010 | 0S011 | 0S012 | 0S013 | 0S014 | 0S015 | S016 | S017 | S018 | S019
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ

ทินเนอร์ผสมสี อีพ๊อกซี่ เบอร์ 31 (กล.) TOA

749 ฿ 500 ฿

เป็นของเหลวไส ไม่มีสี หรือมีสีเหลืองอ่อน ระเหยง่าย  ช่วยให้ฟิลม์สวยเรียบเนียน ช่วยลดความหนืดของสี
ขนาด : 1 กล.
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ทีโอเอ ชิลด์ วัน นาโน ภายนอกและภายใน กึ่งเงา

930 ฿4,425 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด :  1 กล.  และ 5 กล.
ขนาดบรรจุ : 1 กล. = 4 กป./กล่อง
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ทีโอเอ ชิลด์ วัน นาโน ภายนอกและภายใน ชนิดด้าน

209 ฿3,730 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด : ¼ , 1  และ 5 กล.
ขนาดบรรจุ : (¼ กล. = 12 กป./กล่อง) และ (1 กล. = 4 กป./กล่อง)
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ทีโอเอ ชิลด์ วัน นาโน ภายนอกและภายใน ชนิดเนียน

880 ฿4,219 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด :  1 กล.  และ 5 กล.
ขนาดบรรจุ : 1 กล. = 4 กป./กล่อง
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ทีโอเอ ชิลด์ วัน นาโน ภายใน ชนิดด้าน

172 ฿2,790 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด : ¼ , 1  และ 5 กล.
ขนาดบรรจุ : (¼ กล. = 12 กป./กล่อง) และ (1 กล. = 4 กป./กล่อง)
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ทีโอเอ ชิลด์ วัน นาโน สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน

585 ฿2,790 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด : 1 กล. และ 5 กล.
ขนาดบรรจุ(1กล.) :  4 กป./กล่อง
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ทีโอเอ ชิลด์ วัน นาโน สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

759 ฿3,685 ฿

สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ขนาด : 1 กล. และ 5 กล.
ขนาดบรรจุ(1กล.) :  4 กป./กล่อง
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ทีโอเอ สเปรย์ ทนความร้อน# 51

3,146 ฿ 2,690 ฿

ขายยกกล่อง ( 12 กระป๋อง)
สีสเปรย์ทนความร้อนพิเศษที่ผลิตจากซิลิโคนเรซิ่น และผงสีทนความร้อน
เหมาะสำหรับเครื่องจักร ท่อไอเสีย เตา ห้องเครื่อง ปล่องไฟ คอนกรีต เหล็กหรือพื้นผิวโลหะ
บาร์โค๊ด: 8850106014935
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ ทนความร้อน#52

3,146 ฿ 2,690 ฿

ขายยกกล่อง ( 12 กระป๋อง)
สีสเปรย์ทนความร้อนพิเศษที่ผลิตจากซิลิโคนเรซิ่น และผงสีทนความร้อน
เหมาะสำหรับเครื่องจักร ท่อไอเสีย เตา ห้องเครื่อง ปล่องไฟ คอนกรีต เหล็กหรือพื้นผิวโลหะ
บาร์โค๊ด: 8850106014959
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ ทนความร้อน#54

3,146 ฿ 2,315 ฿

ขายยกกล่อง ( 12 กระป๋อง)
สีสเปรย์ทนความร้อนพิเศษที่ผลิตจากซิลิโคนเรซิ่น และผงสีทนความร้อน
เหมาะสำหรับเครื่องจักร ท่อไอเสีย เตา ห้องเครื่อง ปล่องไฟ คอนกรีต เหล็กหรือพื้นผิวโลหะ
บาร์โค๊ด: 8850106293767
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ น้ำมันป้องกันสนิม รัสท์โปร

109 ฿139 ฿

น้ำมันอเนกประสงค์ ใช้ในการหล่อลื่น ป้องกันสนิม ล้างสนิม ช่วยหล่อลื่น และลดอาการฝืดของโลหะ ป้องกัน และไล่ความชื้นในระบบไฟฟ้า ระบบรถยนต์ ไม่นำไฟฟ้า ช่วยทำความสะอาดโลหะ เคลือบและปกป้องผิวโลหะจากสนิม
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

ทีโอเอ สเปรย์ รถยนต์ #73

1,239 ฿ 1,055 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง สำหรับพ่นรถยนต์ แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้้
บาร์โค๊ด: 8850106293927

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ รถยนต์#70

1,239 ฿ 1,055 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง สำหรับพ่นรถยนต์ แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้้

บาร์โค๊ด: 8850106293897
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ รถยนต์#71

1,239 ฿ 1,055 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง สำหรับพ่นรถยนต์ แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้้
บาร์โค๊ด: 8850106293903
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ รถยนต์#72

1,239 ฿ 1,055 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง สำหรับพ่นรถยนต์ แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้้
บาร์โค๊ด: 8850106293910

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ รถยนต์#74

1,326 ฿ 1,127 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง สำหรับพ่นรถยนต์ แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้้
บาร์โค๊ด: 8850106293934

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ รถยนต์#75

1,326 ฿ 1,127 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง สำหรับพ่นรถยนต์ แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้้
บาร์โค๊ด: 8850106293941

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ รองพื้น#31

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง ( 12 กระป๋อง)
สีสเปรย์รองพื้นสำหรับพ่นก่อนพ่นสีทับหน้า เพื่อให้สีทับหน้าชัดเจน คงทน และอยู่ได้นาน
บาร์โค๊ด: 8850106015154
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ รองพื้น#56

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง ( 12 กระป๋อง)
สีสเปรย์รองพื้นสำหรับพ่นก่อนพ่นสีทับหน้า เพื่อให้สีทับหน้าชัดเจน คงทน และอยู่ได้นาน
บาร์โค๊ด: 8850106015178
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ รองพื้น#63

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง ( 12 กระป๋อง)
สีสเปรย์รองพื้นสำหรับพ่นก่อนพ่นสีทับหน้า เพื่อให้สีทับหน้าชัดเจน คงทน และอยู่ได้นาน
บาร์โค๊ด: 8850106015208
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ รองพื้น#65

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง ( 12 กระป๋อง)
สีสเปรย์รองพื้นสำหรับพ่นก่อนพ่นสีทับหน้า เพื่อให้สีทับหน้าชัดเจน คงทน และอยู่ได้นาน

บาร์โค๊ด: 8850106294740
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ สะท้อนแสง#F2

1,663 ฿ 1,360 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรยที่มีความสะท้อนแสงสูงมาก สำหรับงานตกแต่ง

ทำสัญญาณความปลอดภัย แห้งเร็วยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
บาร์โค๊ด: 8850106015079

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ สะท้อนแสง#F3

1,554 ฿ 1,360 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรยที่มีความสะท้อนแสงสูงมาก สำหรับงานตกแต่ง

ทำสัญญาณความปลอดภัย แห้งเร็วยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
บาร์โค๊ด: 8850106015109
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ สะท้อนแสง#F4

1,554 ฿ 1,360 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรยที่มีความสะท้อนแสงสูงมาก สำหรับงานตกแต่ง
ทำสัญญาณความปลอดภัย แห้งเร็วยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
บาร์โค๊ด: 8850106015123
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ สะท้อนแสง#F5

1,554 ฿ 1,360 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรยที่มีความสะท้อนแสงสูงมาก สำหรับงานตกแต่ง
ทำสัญญาณความปลอดภัย แห้งเร็วยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
บาร์โค๊ด: 8850106015147
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ สะท้อนแสง#F6

1,554 ฿ 1,360 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรยที่มีความสะท้อนแสงสูงมาก สำหรับงานตกแต่ง ทำสัญญาณความปลอดภัย
แห้งเร็วยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
บาร์โค๊ด: 8850106097280
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์( 22 maroon )

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014553

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์( 29 silver grey )

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014676
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์( 32 metallic silver )

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014713

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์( 55 ferrari red )

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014867

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์( 59 mistgrey )

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014980

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์( 6 dark blue )

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014331

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์( 9 light green)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014362

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(1 white)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014263

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(10 cream)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014386

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(12 Dark green)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014416

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(13 jade)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014423

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(14 orchid)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014430

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(15 medium yellow)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014454
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(16 toyota yellow)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014461
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(17silver)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายเต็มกล่อง 1 กล่องมี 12 กระป๋อง ราคาต่อกระป๋อง 97.37 บาท

สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง
และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก
พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้้
บาร์โค๊ด: 8850106014485

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(2 black)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014287

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(20 gold)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014522

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(21 flat black)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014539

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(24 dark grey )

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014591

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(25 emerald green)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014607

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(26 blue greeen)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106293774

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(28 down pink)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014652

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(3 red)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014294

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(30 clear lacqure)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014690

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(33 brown)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106293798

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(34 river blue)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106293781

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(4 sky blue)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014317

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(5 yellow)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014324

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(60 ivory)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014997

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(7 light blue)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014348

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(8 orange)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106014355

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(88 aluminium glod)

1,335 ฿ 1,135 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106960409
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ อเนกประสงค์(91 flat clear)

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก

พิเศษสามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้
บาร์โค๊ด: 8850106960348

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ เกรดพิเศษ #103

1,932 ฿ 1,422 ฿

ขายเต็มกล่อง 1 กล่องมี 12 กระป๋อง ราคาต่อกระป๋อง 161.04 บาท

สีสเปรย์เกรดพิเศษ เป็นสีที่มีคุณภาพสูง ฟิล์มสวย เงางาม แห้งเร็ว เมื่อพ่นบนวันตถุแล้วจะดูเหมือนชุบด้วย
โครเมียม,ทองแดง,หรือทองเหลือง ตามลำดับ สามารถพ่นได้ทุกพื้นผิวโลหะ ไม้ กระเบื้อง พลาสติก โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น
บาร์โค๊ด: 8850106294788

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ เกรดพิเศษ #123

1,933 ฿ 1,590 ฿

ขายเต็มกล่อง 1 กล่องมี 12 กระป๋อง ราคาต่อกระป๋อง 161.04 บาท

สีสเปรย์เกรดพิเศษ เป็นสีที่มีคุณภาพสูง ฟิล์มสวย เงางาม แห้งเร็ว เมื่อพ่นบนวันตถุแล้วจะดูเหมือนชุบด้วย
โครเมียม,ทองแดง,หรือทองเหลือง ตามลำดับ สามารถพ่นได้ทุกพื้นผิวโลหะ ไม้ กระเบื้อง พลาสติก โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น
บาร์โค๊ด: 8850106922445

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ เกรดพิเศษ#100

1,425 ฿ 1,300 ฿

ขายเต็มกล่อง 1 กล่องมี 12 กระป๋อง ราคาต่อกระป๋อง 118.77 บาท

สีสเปรย์เกรดพิเศษ เป็นสีที่มีคุณภาพสูง ฟิล์มสวย เงางาม แห้งเร็ว เมื่อพ่นบนวันตถุแล้วจะดูเหมือนชุบด้วย
โครเมียม,ทองแดง,หรือทองเหลือง ตามลำดับ สามารถพ่นได้ทุกพื้นผิวโลหะ ไม้ กระเบื้อง พลาสติก โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น
บาร์โค๊ด: 8850106294757

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ เกรดพิเศษ#101

1,425 ฿ 1,300 ฿

ขายเต็มกล่อง 1 กล่องมี 12 กระป๋อง ราคาต่อกระป๋อง 118.77 บาท

สีสเปรย์เกรดพิเศษ เป็นสีที่มีคุณภาพสูง ฟิล์มสวย เงางาม แห้งเร็ว เมื่อพ่นบนวันตถุแล้วจะดูเหมือนชุบด้วย
โครเมียม,ทองแดง,หรือทองเหลือง ตามลำดับ สามารถพ่นได้ทุกพื้นผิวโลหะ ไม้ กระเบื้อง พลาสติก โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น
บาร์โค๊ด: 8850106294764

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ เกรดพิเศษ#102

1,425 ฿ 1,300 ฿

ขายเต็มกล่อง 1 กล่องมี 12 กระป๋อง ราคาต่อกระป๋อง 118.77 บาท

สีสเปรย์เกรดพิเศษ เป็นสีที่มีคุณภาพสูง ฟิล์มสวย เงางาม แห้งเร็ว เมื่อพ่นบนวันตถุแล้วจะดูเหมือนชุบด้วย
โครเมียม,ทองแดง,หรือทองเหลือง ตามลำดับ สามารถพ่นได้ทุกพื้นผิวโลหะ ไม้ กระเบื้อง พลาสติก โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น
บาร์โค๊ด: 8850106294771

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ เครื่องมือไฟฟ้า#35

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก
บาร์โค๊ด: 8850106293842
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ เครื่องมือไฟฟ้า#36

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก
บาร์โค๊ด: 8850106293859
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ เครื่องมือไฟฟ้า#37

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก
บาร์โค๊ด: 8850106293866
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ เครื่องมือไฟฟ้า#38

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก
บาร์โค๊ด: 8850106293873
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ สเปรย์ เครื่องมือไฟฟ้า#39

1,168 ฿ 995 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง

และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานไม้ทั้งภายในและภายนอก
บาร์โค๊ด: 8850106293880
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีโอเอ เดคกิ้งสเตน ชนิดด้าน สำหรับภายนอก

2,836 ฿ 2,189 ฿

สีย้อมพื้นไม้ ทีโอเอ เดคกิ้งสเตน ชนิดด้าน ผลิตจาก โมดิไฟด์ แอลคีด เรซิน มีส่วนผสมของสารเติมแต่งชนิดพิเศษ และ แม่สีชนิดโปร่งแสง ช่วยป้องกันเนื้อไม้จากรังสียูวีได้ดีเยี่ยม ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการขูดขีด ป้องกันน้ำซึมได้ดี มีส่วนผสมของสารป้องกันเชื้อราและแมลงกัดกินไม้ ทาง่าย ขึ้นฟิล์มไว ให้ฟิล์มสีด้านดูเรียบเนียน เนื้อสีซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้ ช่วยให้ยึดเกาะกับเนื้อไม้ได้ดีเยี่ยม
ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

ทีโอเอกระดาษทรายกลมหลังสักหลาด LACD -GOLD

950 ฿

ขายเต็มกล่อง 1 กล่อง มี 100 แผ่น ราคาต่อแผ๋น 9.50 บาท

กระดาษทราย LACD-GOLD 6 นิ้ว 6 รู
กระดาษทรายใช้สำหรับขัดเหล็ก มีเม็ดทรายคุณภาพสูง ยิ่งขัดยิ่งคม มีสารเคลือบทำให้ระบายฝุ่นได้ดี พร้อมกระดาษเหนียวที่คุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ทนต่อการขัดถู พร้อมคุณภาพในการขัดถูที่สูงกว่าทั่วไป เหมาะสำหรับทั้งงานขัดแบบแห้ง

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

ทีโอเอกระดาษทรายขัดแห้ง DSCS

550 ฿555 ฿

ขายยกแพ็ค (60 แผ่น)
เบอร์ : 100 , 120 , 150 , 180 , 220 , 240 , 280 , 320 , 360 , 400 , 500 , 600 , 800 , 1000
ขนาด : 9 x 11 นิ้ว
หน่วย : แพ็ค (60 แผ่น)
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง

 

ทีโอเอกระดาษทรายน้ำ DCC

785 ฿1,089 ฿

ขายยกแพ็ค (60 แผ่น)
เบอร์ : 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
– กระดาษทรายใช้สำหรับขัดเหล็ก มีเม็ดทรายสังเคราะห์ อลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูง
– เหมาะสำหรับทั้งงานขัดแบบเปียกและแบบแห้ง
หน่วย : Pack
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง

ปลาฉลาม กระดาษทรายขัดแห้ง

450 ฿

ขายยกแพ็ค (60 แผ่น)
เบอร์ : 0000 , 0001 , 0002 , 0003 , 0004 , 0005
ขนาด : 9 x 11 นิ้ว
หน่วย : แพ็ค (60 แผ่น)
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง

 

ปลาฉลาม กระดาษทรายแดงม้วน

2,620 ฿3,900 ฿

กระดาษทรายม้วนใช้สำหรับขัดไม้ดิบ หรือไม้ที่มีเสียนมาก
ทนการขัดถู และเก็บงานได้มากกว่ากระดาษทรายตามธรรมชาติ ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ อลูมิเนียมออกไซด์ สามารถใช้ได้กับทั้งมือขัดและเครื่องขัดกระดาษทราย
ขนาดบรรจุ : 1 ม้วน/ 1 กล่อง ขนาด 30 เซนติเมตร x 45 เมตร
ความหยาบ(เบอร์)  : 40 / 60 / 80 / 100 / 120
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน

ปลาฉลาม กาวยางเคมีอเนกประสงค์ ¼กล.

90 ฿

กาวยางเคมีอเนกประสงค์ เป็นกาวสารพัดประโยชน์ สังเคราะห์จากยางพิเศษ ให้คุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยมบนพื้นผิวในงานเฟอร์นิเจอร์
ระหว่างพื้นผิว เช่น ไม้ หนัง แผ่นพีวีซี โฟเมก้า แอสฟัลท์ โมเสก ฯลฯ
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปลาฉลาม กาวยางเคมีอเนกประสงค์ 12กก.

1,769 ฿

กาวยางเคมีอเนกประสงค์ เป็นกาวสารพัดประโยชน์ สังเคราะห์จากยางพิเศษ ให้คุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยมบนพื้นผิวในงานเฟอร์นิเจอร์ ระหว่างพื้นผิว เช่น ไม้ หนัง แผ่นพีวีซี โฟเมก้า แอสฟัลท์ โมเสก ฯลฯ
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปลาฉลาม กาวยางเคมีอเนกประสงค์ 1กล.

469 ฿

กาวยางเคมีอเนกประสงค์ เป็นกาวสารพัดประโยชน์ สังเคราะห์จากยางพิเศษ ให้คุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยมบนพื้นผิวในงานเฟอร์นิเจอร์ ระหว่างพื้นผิว เช่น ไม้ หนัง แผ่นพีวีซี โฟเมก้า แอสฟัลท์ โมเสก ฯลฯ
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ ทนความร้อน #H51

2,234 ฿ 1,899 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์ที่ทนความร้อนพิเศษที่ผลิตจากซิลิโคนเรซิ่น และผงสีทนความร้อน เหมาะสำหรับเครื่องจักร ท่อไอเสีย เตา ห้องเครื่อง ปล่องไฟ คอนกรีต เหล็กหรือพื้นผิวโลหะที่ต้องการความคงทนต่ออุณหภูมิสูง หลังจากใช้แล้วผิวหน้าของชิ้นงานจะไม่แตก หรือล่อนแม้ว่าจะไว้ที่อุณหภูมิสูงก็ตาม
บาร์โค๊ด: 8850106267331
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ ทนความร้อน #H53

2,234 ฿ 1,899 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์ที่ทนความร้อนพิเศษที่ผลิตจากซิลิโคนเรซิ่น และผงสีทนความร้อน เหมาะสำหรับเครื่องจักร ท่อไอเสีย เตา ห้องเครื่อง ปล่องไฟ คอนกรีต เหล็กหรือพื้นผิวโลหะที่ต้องการความคงทนต่ออุณหภูมิสูง หลังจากใช้แล้วผิวหน้าของชิ้นงานจะไม่แตก หรือล่อนแม้ว่าจะไว้ที่อุณหภูมิสูงก็ตาม
บาร์โค๊ด: 8850106267324
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ มอเตอร์ไซด์ #234

1,114 ฿ 949 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพ แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
บาร์โค๊ด: 8850106267119
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ มอเตอร์ไซด์ #235

1,114 ฿ 949 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพ แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก 
บาร์โค๊ด: 8850106017592
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ มอเตอร์ไซด์ #236

1,114 ฿ 949 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพ แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
บาร์โค๊ด: 8850106017615
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ มอเตอร์ไซด์ #400

1,114 ฿ 949 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์คุณภาพ แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
บาร์โค๊ด: 8850106268734
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ รองพื้นกันสนิม #267

931 ฿ 790 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์สำหรับพ่นชิ้นงานเพื่อป้องกันการเกิดสนิม เพื่อให้ชิ้นงานมีการใช้งานที่ยาวนาน คงทน ควรพ่นทีโอเอ
สีสเปรย์รองพื้นกันสนิมเหล็ก บนพื้นผิวโลหะก่อนที่จะพ่นสีทับหน้า
บาร์โค๊ด: 8850106267089
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ รองพื้นขาวด้าน #F100

931 ฿ 790 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์รองพื้นสำหรับพ่นก่อนพ่นสีทับหน้า เพื่อให้สีทับหน้าชัดเจน คงทน และอยู่ได้นาน
บาร์โค๊ด: 8850106086918
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ รองพื้นพลาสติก #263

931 ฿ 790 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์รองพื้นพลาสติก เหมาะสำหรับใช้งานภายในและภายนอก ชิ้นงานจะทนทานไม่หลุดร่อน ใช้ได้กับพลาสติกแข็งหรืออ่อนทุกชนิด ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของฟิล์มสีกับพื้นผิวพลาสติกประเภท โพลีโพไพลีน โพลีเอ็ททิลีน และ พลาสติก เอ.บี.เอส.
บาร์โค๊ด: 8850106267096
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ รองพื้นเทา #266

931 ฿ 790 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์รองพื้นสำหรับพ่นก่อนพ่นสีทับหน้า เพื่อให้สีทับหน้าชัดเจน คงทน และอยู่ได้นาน
บาร์โค๊ด: 8850106086901
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ สะท้อนแสง #F2

1,554 ฿ 1,320 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์ที่ให้การสะท้อนแสงสูงมาก แห้งเร็ว ใช้พ่นทำเครื่องหมายหรือสัญญาณความปลอดภัย
การตกแต่ง ป้านยโฆษณา โปสเตอร์และงานศิลปกรรม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
บาร์โค๊ด: 8850106086925
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ สะท้อนแสง #F3

1,554 ฿ 1,320 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์ที่ให้การสะท้อนแสงสูงมาก แห้งเร็ว ใช้พ่นทำเครื่องหมายหรือสัญญาณความปลอดภัย
การตกแต่ง ป้านยโฆษณา โปสเตอร์และงานศิลปกรรม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
บาร์โค๊ด: 8850106086932
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
สีที่แสดงบนหน้าจออาจผิดเพี้ยน เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิน สเปรย์ สะท้อนแสง #F4

1,554 ฿ 1,320 ฿

ขายยกกล่อง (12 กระป๋อง)
สีสเปรย์ที่ใ